เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวลิง

1. กำไลเท้า  2. สนับเพลา  3. ผ้านุ่ง ในวรรณคดี เรียกว่า ภูษา หรือพระภูษา  4. ห้อยข้าง หรือเจียระบาด หรือชายแครง 
5. หางลิง  6. ผ้าปิดก้น หรือห้อยก้น   7. เสื้อ แต่ในที่นี้สมมติเป็นขนตามตัวของลิง  8. รัดสะเอว  9. ห้อยหน้า หรือชายไหว
10. เข็มขัด หรือปั้นเหน่ง  11. กรองคอ หรือ นวมคอ  12. ทับทรวง  13. สังวาล  14. ตาบทิศ 15. พาหุรัด ตามปกติเย็บติดไว้กับเสื้อ ซึ่งสมมติเป็นขนตามตัวของลิง  16. แหวนรอบ  17. ปะวะหล่ำ  18. กำไลแผง หรือทองกร  19. หัวโขน ในภาพนี้เป็นหัวหนุมาน  20.ตรี (ตรีเพชร หรือหตีศูล)
        บรรดาวานรตัวสำคัญอื่นๆ ในเรื่องโขนก็แต่งกายคล้ายกันนี้ ต่างกันแต่ละสีและลักษณะของหัวโขน  
นอกจากจะแตกต่างกันที่เครื่องสวมศีรษะ สีหน้า และสีกายแล้ว ลิงยังแตกต่างกันที่ลักษณะของปากอีกด้วย