เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวยักษ์

1. กำไลเท้า  2. สนับเพลา  3. ผ้านุ่ง ในวรรณคดี เรียกว่า ภูษา หรือพระภูษา  4. ห้อยข้าง หรือเจียระบาด หรือชายแครง  
5. ผ้าปิดก้น หรือห้อยก้น อยู่ข้างหลัง  6. เสื้อ ในวรรณคดีเรียกว่า ฉลององค์  7. รัดสะเอว หรือรัดองค์ หรือรัดพัสตร์  
8. ห้อยหน้า หรือชายไหว  9. เข็มขัด หรือปั้นเหน่ง  10. รัดอก หรือรัดองค์ ในวรรณคดีเรียกว่า รัดพระอุระ  11. ตาบหน้า หรือ ตาบทับ ในวรรณคดีเรียกว่า ทับทรวง  12. กรองคอ หรือ นวมคอ ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอ  13. ทับทรวง  
14.สังวาล  15. ตาบทิศ  16. แหวนรอบ  17. ปะวะหล่ำ  18. กำไลแผง ในวรรณคดีเรียกว่า ทองกร  19. พวงประคำคอ
20. หัวโขน ในภาพนี้เป็นหัวทศกัณฐ์  21. คันศร
        บรรดาพญายักษ์ตัวสำคัญอื่นๆ ในเรื่องโขนก็แต่งกายคล้ายกันนี้ ต่างกันแต่ละสีและลักษณะของหัวโขน