กลับเข้าสู่หน้าแรก
 รับงานแสดง

เรียนรำไทยฟรี Live สดทางเฟสบุค "กิจกรรมวัยเก๋า 60+"

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 
ตารางเรียน
 
ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ฟ้อนเล็บ (ช่วงที่ 1)

ฟ้อนเล็บ (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ฟ้อนเล็บ-ต่อ (ช่วงที่ 1)

ฟ้อนเล็บ-ต่อ (ช่วงที่ 2)

 ครั้งที่ 3 วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ฟ้อนมาลัย (ช่วงที่ 1)

ฟ้อนมาลัย (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 4 วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564

ฟ้อนอวยพร (ช่วงที่ 1)

ฟ้อนอวยพร (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 5 วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564

ฟ้อนสาวไหม (ช่วงที่ 1)

ฟ้อนสาวไหม (ช่วงที่ 2)

 ครั้งที่ 6 วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564

รำวงมาตรฐาน (ช่วงที่ 1)

รำวงมาตรฐาน (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 7 วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564

รำสีนวล (ช่วงที่ 1)

รำสีนวล (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 8 วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565

รำกลองยาว (ช่วงที่ 1)

รำกลองยาว (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 9 วันอังึ่ีคาร ที่่ 25 มกราคม 2565

รำอวยพรอ่อนหวาน (ช่วงที่ 1)

รำอวยพรอ่อนหวาน (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 10 วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ระบำไตรรัตน์ (ช่วงที่ 1)

ระบำไตรรัตน์ (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 11 วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ระบำกฤดาภินิหาร (ช่วงที่ 1)

ระบำกฤดาภินิหาร (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 12 วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565

ระบำเทพบันเทิง (ช่วงที่ 1)

ระบำเทพบันเทิง (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 13 วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565

ฉุยฉายเบญกาย (ช่วงที่่ 1)

ฉุยฉายเบญกาย (ช่วงที่่ 2)

ครั้งที่ 14 วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565

เซิ้งกระติบข้าว (ช่วงที่ 1)

เซิ้งกระติบข้าว (ช่วงที่ 2)

ครั้งที่ 15 วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 รำบายศรีสู่ขวัญ
ครั้งที่ 16 วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 เซิ้งโปงลาง
 ครั้งที่ 17 วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2565 แพรวากาฬสินธุ์
ครั้งที่ 18 วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เอ้ดอกคูณ
ครั้งที่ 19 วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฟ้อนภูไท 3 เผ่า
ครั้งที่ 20 วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 ระบำตารีกีปัส
ครั้งที่ 21 วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 ระบำไกรลาศสำเริง
ครั้งที่ 22 วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 ระบำกินรีร่อน
ครั้งที่ 23 วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565  รำซัดชาตรี
ครั้งที่ 24 วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565  รำสี่ภาครวม