กลับเข้าสู่หน้าแรก
 รับงานแสดง

เรียนรำไทยฟรี Live สดทางเฟสบุค "กิจกรรมวัยเก๋า 60+"

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

                  ตารางเรียน

                  วันอังคาร ที่ 16, 23, 30 พฤศจิกายน 2564

                  วันอังคาร ที่ 7, 14, 21, 28 ธันวาคม 2564

                  วันอังคาร ที่ 11, 25 มกราคม 2565

                  วันอังคาร ที่ 8, 15 กุมภาพันธ์ 2565

                  วันอังคาร ที่ 1, 22 กุมภาพันธ์ 2565                        

                  วันอังคาร ที่ 5, 19 เมษายน 2565

                  วันอังคาร ที่ 10, 24 พฤษภาคม 2565

                  วันอังคาร ที่ 14, 21 มิถุนายน 2565

                  วันอังคาร ที่ 12, 26 กรกฎาคม 2565

                  วันอังคาร ที่ 2, 16 สิงหาคม 2565

                  วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565