บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

เพลงบูชานักรบ

คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

 

  น้องรักรักบูชาพี่ ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ
  เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ สมศักดิ์ชาตินักรบ
  น้องรักรักบูชาพี่  ที่มานะที่มานะอดทน
  หนักแสนหนักพี่ผจญ เกียรติพี่ขจรจบ
  น้องรักรักบูชาพี่ ที่ขยันที่ขยันกิจการ
  บากบั่นสร้างหลักฐาน ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ
  น้องรักรักบูชาพี่ ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
  เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ

 

ความหมาย  น้องรักและบูชาพี่ เพราะมีความกล้าหาญ เป็นนักสู้ที่เก่งกล้าสามารถสมกับเป็นชายชาตินักรบที่มีความมานะอดทน แม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญ พี่ก็ต่อสู้จนชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว  นอกจากนี้ยังขยันขันแข็งในงานทุกอย่าง อุตส่าห์สร้างหลักฐานให้มั่นคง และพี่ยังมีความรักในชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าชีวิต ยอมสละได้แม้ชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อให้ชาติไทยคงอยู่คู่โลกต่อไป

 

 

 

น้องรัก

แสดงท่ารำจาก...บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

 

เที่ยวที่ ๑ ท่าหญิง "ขัดจางนาง" ท่าชาย "จันทร์ทรงกลด"

(หญิง)  มือทั้งสองจีบคว่ำ
(ชาย)  มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงกลาง

ีรักบูชาพี่

(หญิง)  พลิกข้อมือเป็นจีบหงายไขว้กัน มือขวาทับซ้ายอยู่ระดับวงล่าง เอียงขวา
(ชาย)  พลิกข้อมือเป็นจีบหงายระดับวงกลาง งอแขนเล็กน้อย

ที่มั่นคง (หญิง)  สลัดจีบเป็นมือแบหงายปลายนิ้วตก
(ชาย)  สลัดจีบเป็นมือแบหงายปลายนิ้วตก ระดับวงกลาง
ที่มั่นคงกล้าหาญ

(หญิง)  พลิกมือขึ้นตั้งวงล่าง มือยังไขว้กันอยู่เอียงซ้าย เป็นท่า"ขัดจางนาง"
(ชาย)  พลิกมือขึ้นตั้งวงกลาง เป็นท่า "จันทร์ทรงกลด"

การก้าวเท้า เท้าขวาก้าวข้าง ก้าวเท้าซ้ายไขว้ ก้าวเท้าขวา แล้วจรดจมูกเท้าซ้ายย่อเข่าลง จากนั้นเท้าซ้ายก้าวข้าง เท้าขวาก้าวไขว้ เท้าขวาจรดจมูกเท้าแล้วย่อเข่า ทำเช่นนี้สลับกันตามจังหวะ จนจบหนึ่งรอบ

น้องรักรักบูชาพี่

เที่ยวที่ ๒ ท่าหญิง "ล่อแก้ว" ท่าชาย "ขอแก้ว"

(หญิง)  จังหวะที่ ๑ มือซ้ายเลื่อนขึ้นไปตั้งวงบน มือขวาจีบล่อแก้วคว่ำ แล้วเปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงาย หักข้อมือเข้าลำแขน แขนตึงต่ำกว่าไหล่เล็กน้อย
(ชาย)  จังหวะที่ ๑ มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาช้อนมือหมุนข้อมือไปทางนิ้วก้อย แล้วแบมือในลักษณะขอ โดยยื่นมือไปรับแก้วของหญิง แขนงอเล็กน้อย
การก้าวเท้าเหมือนกัน โดยเท้าขวาหนักหลังก่อน เริ่มก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา เท้าซ้ายวางหลัง

ที่มั่นคง
ที่มั่นคงกล้าหาญ
หญิง)  จังหวะที่ ๒ ปล่อยจีบล่อแก้วลงเป็นแบมือหงายปลายนิ้วตก แล้วยกขึ้นตั้งวงบน มือซ้ายจีบล่อแก้วคว่ำระดับวงบนแล้วเปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงาย
(ชาย)  มือขวาเปลี่ยนไปเป็นตั้งวงบน มือซ้ายแบมือยื่นออกไปรับแก้วของหญิง
การก้าวเท้า เท้าซ้ายหนักหลังก่อน แล้วก้าวเท้าขวา ก้าวเท้าซ้าย เท้าขวาวางหลัง