บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

เพลงดอกไม้ของชาติ

  (สร้อย)   ขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิลาสนวยนาดร่ายรำ (ซ้ำ)
  เอวองค์อ่อนงาม ตามแบบนาฎศิลป์
  ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น เจริญวัฒนธรรม
  (สร้อย)  
  งานทุกสิ่งสามารถ สร้างชาติช่วยชาย
  ดำเนินตามนโยบาย สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ
  (สร้อย)  

แสดงท่ารำจาก...บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

ท่ารำยั่ว   มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาจีบส่งหลัง เอียงศีรษะด้านเดียวกับวง ชาย-หญิงหันหน้าเข้าหากัน โดยชายก้าวเท้าขวาออกนอกวงรำก่อนคำร้องเล็กน้อย หญิงถอยเท้าขวาออกนอกวงรำเล็กน้อย

 

 

 

 

 

ก้าวซ้ายเป็นจังหวะที่ ๑ ก้าวขวาเป็นจังหวะที่ ๒  แล้วจรดส้นเท้าซ้ายสองครั้งเป็นจังหวะที่ ๓ และ ๔ เท้าซ้ายถอยหลัง เป็นจังหวะที่ ๕ พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นมือขวาตั้งวงต่ำ มือซ้ายจีบส่งหลัง ศีรษะเอียงขวา รำเช่นนี้ไปจนจบเพลง