คำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)
ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

 

  งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)
  เราเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์วายระกำ
  ขอให้เล่นฟ้อนรำ เพื่อสามัคคีเอย

 

ความหมาย  ยามที่แสงจันทร์ส่องมายังโลกทำให้โลกนี้ดูสวยงาม  ผู้คนที่มาเล่นรำวงยามที่แสงจันทร์ส่อง ก็มีความงดงามด้วย  การรำวงนี้เพื่อให้มีความสนุกสนาน มีความสามัคคีกัน และละทิ้งความทุกข์ให้หมดสิ้นไป

 

ท่ารำจาก...บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

ท่าสอดสร้อยมาลา

มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก (ระดับหัวเข็มขัด)
มือขวาตั้งวงสูงระดับหางคิ้ว (ชายตั้งวงระดับศีรษะ) เอียงซ้าย

มาเยือนส่องหล้า

 

เลื่อนมือซ้ายที่จีบให้ห่างออกจากลำตัวเล็กน้อย
แล้วปล่อยจีบเป็นมือแบหงาย มือขวาจีบคว่ำ

งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
(ซ้ำ)

มือซ้ายพลิกข้อมือขึ้นตั้งวง มือขวาเลื่อนวงลงข้างลำตัวเล็กน้อย
แล้วเปลี่ยนจากวงเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนเป็นเอียงขวา
ทำเช่นนี้สลับกันซ้ายขวา
เราเล่นเพื่อสนุก
เปลื้องทุกข์วายระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ
เพื่อสามัคคีเอย

 

หญิงหมุนตัวไปทางด้านซ้ายแล้วเปลี่ยนมือ
คำว่า "เราเล่น" มือซ้ายจีบคว่ำ มือขวาแบมือหงาย
คำว่า "เพื่อสนุก" มือซ้ายยกขึ้นตั้งวง มือขวาจีบหงายที่ชายพก
เดินไปครึ่งวงกลม ๔ จังหวะ 
คำว่า "ขอให้เล่น" มือขวาจีบคว่ำ มือซ้ายแบมือหงาย
คำว่า "ฟ้อนรำ" มือขวายกขึ้นตั้งวง มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก
การก้าวท้าว  เริ่มก้าวเท้าซ้ายก่อน โดยเท้าที่ก้าวกับมือจีบต้องเป็นข้างเดียวกัน  ให้นับการก้าวเท้า ๘
ครั้งจึงเปลี่ยนมือ ๑ ครั้ง และศีรษะเอียงข้างจีบเสมอ