บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

คำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน

 

  ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชื่นชีวาขวัญพี่
  จันทร์ประจำราตรี แต่ขวัญพี่ประจำใจ
  ที่เทิดทูนคือชาติ เอกราชอธิปไตย
  ถนอมแนบสนิทใน คือขวัญใจพี่เอย

 

ความหมาย  ในเวลาค่ำคืนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ประจำอยู่  ในใจของชายก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รักประจำอยู่เช่นกัน  สิ่งที่เทิดทูนยกย่องไว้ก็คือชาติไทยที่เป็นเอกราช มีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับใคร และสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชายก็คือหญิงอันเป็นสุดที่รัก

 

แสดงท่ารำจาก...บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)


ท่าช้างประสานงา , จันทร์ทรงกลด
 

ท่าเชื่อม  มือทั้งสองจีบคว่ำด้านหน้า เอียงซ้าย

จีบมือหงายทั้งสองข้าง เหยียดแขนตึงไปข้างหน้าเสมอไหล่เป็นท่า "ช้างประสานงา"

ท่าเชื่อม ปล่อยจีบลงเป็นแบมือหงาย ปลายนิ้วตกลงอย่างรวดเร็ว

พลิกข้อมือทั้งสองขึ้น เป็นตั้งวงหน้าให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นระดับคิ้ว หย่อนข้อศอกพองาม
เป็นท่า "จันทร์ทรงกลด"

การก้าวเท้า เช่นเดียวกับเพลงคืนเดือนหงาย โดยก้าวเท้าขวา ก้าวเท้าซ้าย
แล้วใช้เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา ใช้เท้าซ้ายวางหลัง ทำเช่นนี้จนจบเพลง