บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

คำร้อง  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท

 

  ดวงจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นอยู่ในนภา
  ทรงกลดสดสี รัศมีทอแสงงามตา
  แสงจันทร์อร่าม ฉายงามส่องฟ้า
  ไม่งามเท่าหน้า นวลน้องยองใย
  งามเอยแสนงาม งามจริงยอดหญิงชาติไทย
  งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา จริตกิริยานิ่มนวลละไม
  วาจากังวาน อ่อนหวานจับใจ
  รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชาติเอย

 

ความหมาย  พระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านั้นช่างดูสวยงาม เพราะเป็นพระจันทร์ทรงกลด คือมีแสงเลื่อมกระจายออกรอบดวงจันทร์ทั้งดวง แต่ถึงจะงามอย่างไรก็ยังไม่เท่าความงามของดวงหน้าหญิงสาว ที่ดูผุดผ่องมีน้ำมีนวล อีกทั้งรูปร่างก็ดูสมส่วน กิริยาวาจาก็อ่อนหวานไพเราะ สมแล้วกับที่เปรียบว่าหญิงไทยนี้คือดอกไม้ของชาติไทยเรา

 

ดวงจันทร์

แสดงท่ารำจาก...บ้านรำไทย ดอนเมือง (www.banramthai.com)

ท่าแขกเต้าเข้ารัง , ผาลาเพียงไหล่


ท่าแขกเต้าเข้ารัง มือขวาจีบสูง มือซ้ายจีบอยู่ใต้ศอกขวา เท้าซ้ายแตะเท้าขวา เอียงซ้าย

 วันเพ็ญ

มือซ้ายจีบสูง มือขวาจีบอยู่ใต้ศอกซ้าย เท้าขวาแตะเท้าซ้าย เอียงขวาลอยเด่น


ใช้เท้าขวาที่แตะหมุนตัวไปทางขวา มือขวาที่จีบอยู่ใต้ศอกเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้าง มือซ้ายที่จีบสูงเปลี่ยนเป็นตั้งวง เอียงขวา ก้าวเท้าซ้ายไขว้เท้าขวาอยู่ในนภา


หมุนตัว ถอยเท้าขวาลงวางหลัง หันหน้ากลับที่เดิม
ท่าผาลา มือขวาตั้งวง มือซ้ายแบหงายต่ำระดับเอว เอียงขวา ใช้เท้าซ้ายแตะเท้าขวา เอียงขวาทรงกลด

ท่าแขกเต้าเข้ารัง มือซ้ายจีบสูง มือขวาจีบอยู่ใต้ศอกซ้าย เท้าขวาแตะเท้าซ้าย เอียงขวา

สดสี

มือขวาจีบสูง มือซ้ายจีบอยู่ใต้ศอกขวา เท้าซ้ายแตะเท้าขวา เอียงซ้ายรัศมีทอแสงใช้เท้าซ้ายที่แตะหมุนตัวไปทางซ้าย มือซ้ายที่จีบอยู่ใต้ศอกเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้าง มือขวาที่จีบสูงเปลี่ยนเป็นตั้งวง เอียงซ้าย ก้าวเท้าขวาไขว้เท้าซ้ายงามตา
หมุนตัว ถอยเท้าซ้ายลงวางหลัง หันหน้ากลับที่เดิม
ท่าผาลา มือซ้ายตั้งวง มือขวาแบหงายต่ำระดับเอว เอียงซ้าย ใช้เท้าขวาแตะเท้าซ้าย เอียงซ้าย

*** ทำท่าเช่นนี้สลับหมุนซ้ายขวา ไปจนจบเพลง